Special offer: Ειδική τιμή για ανέργους, αδέρφια και φοιτητές.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Άνω- Μεσσογγή, Νότιας Κέρκυρας

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πρέπει να δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο βοηθάει όχι μόνο να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τη νοημοσύνη στην οποία υπερτερούν αλλά και να ενισχύσουν τη νοημοσύνη στην οποία είναι αδύνατοι. Η αυτογνωσία, δηλαδή η συνειδητοποίηση του τι κάνουν καλά και τι όχι, έχει ως αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται το πώς τους βλέπουν οι άλλοι και να επιλέγουν τις διαδικασίες, για να περνούν το μήνυμά τους.

Στο Lioubas Language Academy τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένου κείμενου, χρησιμοποιώντας όλες τις δεξιότητές με τον ίδιο τρόπο που έμαθαν και τη μητρική τους. Εξοικειώνονται, αγαπούν, επικοινωνούν με άνεση στη νέα δική τους γλώσσα.
Oι ενήλικες σπουδαστές διαμορφώνουν μαζί μας το δικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους. Εκτός από τα μαθήματα για ενήλικες καθώς και για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (τουρισμός, εμπόριο, νομική, υπηρεσίες καλλωπισμού, και εστίασης, κ.α.)εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την ολοκληρωμένη επικοινωνία με αυτοπεποίθηση και σιγουριά στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Οι στόχοι μας:

  • Να εμφυσούμε την αγάπη των μαθητών μας σε όποια ξένη γλώσσα έχουν επιλέξει
  • Να εμβαθύνουμε τη γνώση τους μέσα από την ουσιαστική εκμάθηση, την πρακτική εξάσκηση και την εξοικείωση με αυτή, με στόχο να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν σαν τη μητρική τους γλώσσα
  • Να εξασφαλίζουμε στο απόλυτο την επιτυχία τους στις εξετάσεις, σε κάθε στάδιο και σε κάθε ξένη γλώσσα

Η Αποστολή μας:

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών και την επιτυγχάνουμε συνδυάζοντας την υποδειγματική διδασκαλία υψηλών προδιαγραφών με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων και πρωτοποριακών τεχνικών μάθησης. Τα ταχύρρυθμα προγράμματα, το έμπειρο διδακτικό από Έλληνες καθηγητές και καθηγητές με Μητρική γλώσσα τα Αγγλικά, η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας μέσα στη τάξη και τα ειδικά εργαλεία και προνόμια που έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους μαθητές μας, είναι μερικοί από τους λόγους για την αποτελεσματική εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές μας είναι έμπειροι φιλόλογοι, εγγενείς ή φυσικοί ομιλητές των ξένων γλωσσών που διδάσκουν, και αντιμετωπίζουν την κάθε μία γλώσσα ως ζωντανό οργανισμό. Ειδικότερα η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται ΜΟΝΟ απο καθηγητές με ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ την Αγγλική ώστε οι μαθητές να μιλάνε τα Αγγλικά σαν μητρική τους γλώσσα.

Αίθουσες

Τόσο οι ευρύχωρες, μοντέρνες αίθουσές μας, όσο τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αλλά και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό μας, μας επιτρέπουν απόλυτη ευελιξία, ταχύτητα και κυρίως την εξατομικευμένη, ομοιογενή διαμόρφωση τάξεων. Βασική προϋπόθεση είναι οι αίθουσες διδασκαλίας μας να έχουν κυκλική διάταξη των καθισμάτων, ώστε οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες και όχι ο ένας να κάθεται πίσω από τον άλλο.

Βιβλία

Τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούμε για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών/τριών και ενισχύουν δεξιότητες ζωής όπως:

  • Κριτική σκέψη/ αξιολόγηση συναισθημάτων
  • Ανθρώπινες αξίες (ειλικρίνεια/ αλτρουισμός κ.λ.π.)
  • Πολιτισμική αποδοχή της διαφορετικότητας
  • Εξέλιξη και χρήση της τεχνολογίας
  • Ελευθερία της έκφρασης και σεβασμό του ατόμου
TOP