Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές μας είναι έμπειροι φιλόλογοι, εγγενείς ή φυσικοί ομιλητές των ξένων γλωσσών που διδάσκουν, και αντιμετωπίζουν την κάθε μία γλώσσα ως ζωντανό οργανισμό. Ειδικότερα η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται ΜΟΝΟ απο καθηγητές με ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ την Αγγλική ώστε οι μαθητές να μιλάνε τα Αγγλικά σαν μητρική τους γλώσσα.

TOP