Αίθουσες

Τόσο οι ευρύχωρες, μοντέρνες αίθουσές μας, όσο τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αλλά και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό μας, μας επιτρέπουν απόλυτη ευελιξία, ταχύτητα και κυρίως την εξατομικευμένη, ομοιογενή διαμόρφωση τάξεων. Βασική προϋπόθεση είναι οι αίθουσες διδασκαλίας μας να έχουν κυκλική διάταξη των καθισμάτων, ώστε οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες και όχι ο ένας να κάθεται πίσω από τον άλλο.

TOP