Βιβλία

Τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούμε για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών/τριών και ενισχύουν δεξιότητες ζωής όπως:

  • Κριτική σκέψη/ αξιολόγηση συναισθημάτων
  • Ανθρώπινες αξίες (ειλικρίνεια/ αλτρουισμός κ.λ.π.)
  • Πολιτισμική αποδοχή της διαφορετικότητας
  • Εξέλιξη και χρήση της τεχνολογίας
  • Ελευθερία της έκφρασης και σεβασμό του ατόμου
TOP